Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889012 obálek a 871965 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dětství a společnostAutor: Erik H. Erikson
Rok: 2022
ISBN: 9788026219569
OKCZID: 128912300

Citace (dle ČSN ISO 690):
ERIKSON, Erik H. Dětství a společnost. Překlad Jan VALEŠKA. Vydání druhé, v Portále první. Praha: Portál, 2022. 398 stran. Klasici.


Anotace

 

Obsáhlá práce významného amerického psychoanalytika se zabývá fenoménem dětství a dětským vývojem ve vztahu ke společnosti. Dále rozpracovává i vývojové fáze v dospělosti a stáří.Autor vychází z Freudovy psychoanalýzy, ale přidává k ní vlastní psychosociální teorii, kterou ilustruje na příkladech ze své výzkumné praxe. Vrací se i k Freudové teorii dětské sexuality a podrobně ji rozebírá právě z psychosociálního hlediska. Autor se snaží rovněž ukázat, že kultura, v níž jedinec vyrůstá, má zásadní vliv na jeho osobnost - spojuje psychologii s kulturní antropologií. To demonstruje v dalším oddílu knihy, kde si zvolil otázku výchovy dětí ve dvou indiánských kmenech - u "spontánních" Siouxů a "sevřenějších" Juroků. Dále se podrobně zabývá růstem ega a identity u dítěte, což potom ilustruje v posledním oddílu, kde si všímá vývoje americké, německé a ruské národní povahy - a to na baladické postavě Johna Henryho, na legendě o dětství A. Hitlera a legendě o mládí Maxima Gorkého. Na závěr celé studie je soupis autorových odborných prací a stručný jmenný rejstřík.

Zdroj anotace: NKPDostupné zdroje

KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)