Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907942 obálek a 878213 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Já a obranné mechanismyAutor: Anna Freud, Petr Babka
Rok: 2023
ISBN: 9788026220251
OKCZID: 128952366

Citace (dle ČSN ISO 690):
FREUD, Anna. Já a obranné mechanismy. Překlad Petr BABKA. Vydání druhé, v této edici první. Praha: Portál, 2023. 143 stran. Klasici.


Anotace

 

Psychoanalytický text se zabývá prostředky, kterými se Já brání úzkosti a snaží se zvládnout impulsivní chování, afekty i pudové nároky.Úkolem analýzy je co možná nejhlubší znalost tří instancí (Já, Ono, Nadjá), z nichž se skládá psychická osobnost, a popis vztahů vůči sobě i vnějšku. Analytická metoda zpřístupňuje představy, které reprezentují potlačené pudy, čemuž se automaticky brání Já a odmítá akceptovat část vlastního Ono. Já má ve svém boji s pudy a afekty k dispozici 10 metod: vytěsnění, regresi, reaktivní výtvor, izolaci, popření události, projekci, introjekci, obrat proti vlastní osobě, zvrat v opak a sublimaci. Všechny obranné metody uvádí do chodu trojí velká úzkost, jíž je Já vystaveno: síla pudů, reálná úzkost a úzkost svědomí. Dcera Sigmunda Freuda v klasické práci dokládá, že psychoanalýza neřeší výhradně lidské nevědomí.

Zdroj anotace: NKPDostupné zdroje

KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury