Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2702167 obálek a 826726 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Fond her 2 : výběr her a programů připravených pro kurzy Instruktorů BrnoAutor: Martin Hanzálek, Matěj Píro
ISBN: 9788027075867
NKP-CNB: cnb003181436
OKCZID: 128362679

Citace (dle ČSN ISO 690):
HANZÁLEK, Martin, ed. a PÍRO, Matěj, ed. Fond her 2: výběr her a programů připravených pro kurzy Instruktorů Brno. Vydání první. Brno: Instruktoři Brno, z.s., 2020. 185 stran.


Anotace

 

V knize najdeš 41 originálních a dosud nepublikovaných her a programů, které vznikly pro kurzy zážitkové pedagogiky pořádané Instruktory Brno v posledních 10 letech (i když je zde i pár starších kousků, které nám bylo líto vynechat). Volně tak navazuje na úspěšný první díl Fond her vydaný v roce 2007. Všechny hry byly na kurzech a akcích důkladně vyzkoušeny a u účastníků měly velký úspěch. Jedná se o hry týmové i individuální, sportovní, kreativní, dramatické, recesní, hry zaměřené na řešení problémů, na týmovou spolupráci a také hry, které vhodným způsobem kombinují všechny výše uvedené prvky tak, aby dosáhly vytyčeného cíle. Právě práce s cílem, dramaturgií, skupinovou dynamikou a reflexí je pro tyto hry typickým znakem.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)