Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2552840 obálek a 741542 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Speciální pedagogikaAutor: Slowík, Josef
Rok: 2016
ISBN: 9788027100958
NKP-CNB: cnb002832257
OCLC Number: (OCoLC)965747794
OKCZID: 127537114

Citace (dle ČSN ISO 690):
SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. 162 stran. Pedagogika.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Snaha léčit choroby a napravovat vady či poruchy je stejně stará jako nemoci a postižení. Ovšem i tam, kde léčba není možná, lze usilovat o kvalitní výchovu, vzdělávání, osobnostní rozvoj a začlenění handicapovaného člověka do společnosti. Tato úspěšná publikace přináší základní přehled o oboru speciální pedagogika.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Flexibooks
GRADA Publishing, a.s.
eReading.cz
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)