Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2748728 obálek a 845545 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Emoční poruchy v dětství a dospíváníAutor: Petr Pöthe
Rok: 2020
ISBN: 9788027110384
ISBN: 9788027116362
OKCZID: 128364147

Citace (dle ČSN ISO 690):
PÖTHE, Peter. Emoční poruchy v dětství a dospívání. 3., doplněné a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2020. 261 stran. Psyché.

Hodnocení: 4.2 / 5 (22 hlasů)


Anotace

 

Kniha popisuje psychické problémy dětí a dospívajících na základě osobních příběhů a záznamů z psychoanalytických konzultací.Český dětský psychoterapeut a psychiatr přibližuje odborné i laické veřejnosti některé důležité poznatky z oblasti psychoanalyticky zaměřené psychoterapie dětí. Pro svoji terapii používá výraz "psychoanalytické konzultace", které se zakládají na vztahu terapeut-dětský klient a spojují v sobě diagnostiku i terapii. Jak název knihy vypovídá, zvláštní pozornost je věnována emočním poruchám u dětí a dospívajících.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Databázeknih.cz
eReading.cz
Flexibooks
GRADA Publishing, a.s.


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury