Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2447910 obálek a 684889 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Reflexivita v sociální práci s rodinami

Autor: Glumbíková, Kateřina
Rok: 2020
ISBN: 9788027113811
NKP-CNB: cnb003257232
OKCZID: 128442093

Citace (dle ČSN ISO 690):
GLUMBÍKOVÁ, Kateřina. Reflexivita v sociální práci s rodinami. Vydání 1. Praha: Grada, 2020. 176 stran.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Kapitoly věnované nejen teoretickému ukotvení reflexivity nebo její dynamičnosti, ale i výzkumu jejího utváření a fugování v české sociální práci s rodinami.

Zdroj anotace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve ZlíněPřidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.51...)