Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2288219 obálek a 577079 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Empatická a asertivní komunikace : jak zvládat obtížné komunikační situace

Autor: Olga Lošťáková
ISBN: 9788027122271
NKP-CNB: cnb003217060
OKCZID: 128359504

Citace (dle ČSN ISO 690):
LOŠŤÁKOVÁ, Olga. Empatická a asertivní komunikace: jak zvládat obtížné komunikační situace. První vydání. Praha: Grada, 2020. 171 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.108...)
 
 
 

Seznam literatury