Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2750048 obálek a 845925 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Péče on-line v psychosociálních oborech : možnosti, limity, rizikaAutor: Lona Jochmannová, Ondrej Gergely, Petra Sluková
Rok: 2023
ISBN: 9788027130092
ISBN: 9788027167890
OKCZID: 128958676

Citace (dle ČSN ISO 690):
JOCHMANNOVÁ, Leona. Péče on-line v psychosociálních oborech: možnosti, limity, rizika. Vydání 1. Praha: Grada, 2022. 292 stran. Psyché.


Anotace

 

Pandemie COVID-19 významně urychlila definování distanční formy péče při práci s klienty a pacienty. Monografie nabízí propojení analýz četných zahraničních zdrojů s originálním českým výzkumem a konkrétními odbornými zkušenostmi z praxe.Text přehlednou formou přináší postupy a možnosti distančního (on-line) kontaktu s klienty napříč zdravotnickými, sociálními a pedagogicko-psychologickými obory. Odborníci z pomáhajících profesí v knize naleznou konkrétní metodické postupy na poskytování on-line psychoterapie, poradenství, mediace, supervize i psychologického vyšetření. Zdůrazněny jsou limity, hranice i rizika vyplývající z tohoto druhu poskytované péče.

Zdroj anotace: NKPDostupné zdroje

eReading.cz
Flexibooks
GRADA Publishing, a.s.
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)