Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2748728 obálek a 845545 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sociologie : klíčová témata a pojmyAutor: Lukáš Urban
Rok: 2022
ISBN: 9788027130566
ISBN: 9788027149438
OKCZID: 128854614

Citace (dle ČSN ISO 690):
URBAN, Lukáš. Sociologie: klíčová témata a pojmy. 2., doplněné a aktualizované vydání. Praha: Grada, 2022. 278 stran.


Anotace

 

Kniha českého pedagoga přibližuje vědní obor sociologie.Kniha ve formě učebnice přibližuje sociologii jako vědu, která studuje moderní společnosti, jejich instituce a sociální vztahy, a která chce pochopit, jak je propojeno lidské jednání s kulturními a sociálními strukturami. Autor nejprve představuje základní principy vědeckého zkoumání, pojem sociologie a její předmět, strukturu, funkci a dějiny. Dále se zabývá teorií sociologického výzkumu, kulturou, člověkem a společností, sociálními vztahy, sociálními deviacemi a dalšími sociologickými tématy. V závěru výkladový slovník sociologických pojmů. Určeno pro studenty středních a vysokých škol, ale i pro veřejnost se zájmem o sociologii a humanitní vzdělávání.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

eReading.cz
Flexibooks
1. Podzemní antikvariát
GRADA Publishing, a.s.


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury