Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2750048 obálek a 845925 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Logopedie : učební text pro bakalářské studium speciální pedagogikyAutor: Karel Neubauer
Rok: 2007
ISBN: 9788070410936
NKP-CNB: cnb001725270
OCLC Number: (OCoLC)190403280
OKCZID: 110261659

Citace (dle ČSN ISO 690):
NEUBAUER, Karel. Logopedie: učební text pro bakalářské studium speciální pedagogiky. 2., přeprac. a rozš. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, 107 s. ISBN 978-80-7041-093-6.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)