Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2699006 obálek a 824896 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vybraná témata pedagogické psychologie 4Autor: Vašátková, Danuše
Rok: 2007
ISBN: 9788070413333
NKP-CNB: cnb001752290
OCLC Number: (OCoLC)190424218
OKCZID: 110261817
Vydání: 4. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
VAŠÁTKOVÁ, Danuše. Vybraná témata pedagogické psychologie 4. 4. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, 64 s. ISBN 978-80-7041-333-3.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)