Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2259984 obálek a 569382 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Jozue : svatá slova v knize Jozue

Autor: Jiří Beneš
ISBN: 9788071727026
NKP-CNB: cnb002886907
OKCZID: 127738132

Citace (dle ČSN ISO 690):
BENEŠ, Jiří. Jozue: svatá slova v knize Jozue. Vydání první. Praha :, Chomutov: Advent-Orion, spol. s r.o. :, Návrat domů, s.r.o. ;, Luboš Marek, 2017, 223 s. Pontes pragenses, svazek 78. ISBN 978-80-7172-702-6.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.207.108...)