Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2702167 obálek a 826726 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Výhrada svědomí jako součást svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznáníAutor: Madleňáková, Lucia
Rok: 2010
ISBN: 9788072018055
NKP-CNB: cnb002089920
OCLC Number: (OCoLC)655142146
OKCZID: 110565594

Citace (dle ČSN ISO 690):
MADLEŇÁKOVÁ, Lucia. Výhrada svědomí jako součást svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Praha: Linde, 2010. 183 s. Praktická právnická příručka.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Publikace je rozdělena do tří hlavních částí: teoretickoprávního úvodu, kapitoly o svobodě myšlení, svědomí a náboženského vyznání z ústavněprávního a mezinárodněprávního hlediska a poslední nejrozsáhlejší kapitoly o výhradě svědomí. V poslední kapitole se podrobně zabývá vymezením výhrady, jejími jednotlivými druhy (např. výhradou vůči vojenské službě, medicínskou výhradou, výhradou vůči přísaze, výhradou v pracovněprávních vztazích, výhradou vůči daňové povinnosti a jinými) a také krátkou analýzou smlouvy mezi SR a Vatikánem o uplatňování výhrady ve svědomí. Práce je doplněna četnou judikaturou ESLP a rozhodnutími ÚS a NSS (v menší míře).


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Knihy.ABZ.cz
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)