Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2315885 obálek a 583221 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Slyšet a odpovídat

Rok: 2015
ISBN: 9788072154883
NKP-CNB: cnb002682583
OKCZID: 116190304

Citace (dle ČSN ISO 690):
KŘÍŽKOVÁ, Marie Rút a Šárka GRAUOVÁ. Marie Rút Křížková: slyšet a odpovídat. Vyd. 1. Praha: Torst, 2014, 385 s. ISBN 978-80-7215-488-3.


Anotace

 

Vzpomínky s názvem Slyšet a odpovídat, v dialogu se spoluautorkou knihy Šárkou Grauovou, ukazují působivý obraz dětství a mládí ve 30., 40. a 50. letech, popis kulturního života v Liberci v letech šedesátých, záznam osobní cesty k židovství a křesťanství a zejména podávají jedinečné svědectví o životě v normalizačním Československu, zvláště o Chartě 77, jíž byla M. R. Křížková jednou z mluvčích. Kniha působivě kombinuje texty vzpomínkové, esejistické, publicistické, dokumentární a dialogické, které spolu s fotografiemi vytvářejí čtivý celek, vypovídající nejen o autorčině pohnuté životní cestě a práci, ale i o celé jedné epoše života v naší zemi.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.215.77...)