Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2680027 obálek a 813367 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Metodika integrace dětí s poruchami autistického spektra do mateřských školAutor: Vladimíra Cigánková, Přemysl Mikoláš
ISBN: 9788072254149
OKCZID: 126624350

Citace (dle ČSN ISO 690):
CIGÁNKOVÁ, Vladimíra a Přemysl. MIKOLÁŠ. Metodika integrace dětí s poruchami autistického spektra do mateřských škol ;: doplněná o odbornou analýzu Přemysla Mikoláše Autismus jako integrační problém a možnosti jeho řešení. Ostrava: Montanex, 2016,


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)