Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437850 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pražská univerzitní teologie v 17. století

Autor: Wolf, Václav
Rok: 2007
ISBN: 9788072662760
NKP-CNB: cnb001763035
OCLC Number: (OCoLC)228668966
OKCZID: 110263731
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
WOLF, Václav. Pražská univerzitní teologie v 17. století. Vyd. 1. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2007. 205 s.


Anotace

 

Historická sonda do témat, která byla častým námětem děl profesorů pražské univerzity v 17. století. Vzhledem k šíři tehdy diskutovaných témat se prof. Wolf musel omezit pouze na několik vybraných otázek: lidská svoboda a Boží milost (problém předurčení), démonologie, Kristova eucharistická přítomnost, analýza aktu víry, definitivní cíl lidské existence. Lektoroval Mgr. Roman Cardal, Ph.D.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.215.177...)