Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2873442 obálek a 865096 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Obec a náboženství: analýza Augustinova díla O Boží obci a kritické zhodnocení disertační práce Hannah Arendtové Koncept lásky u AugustinaAutor: Koblížek, Jan
Rok: 2010
ISBN: 9788072663309
NKP-CNB: cnb002088137
OCLC Number: (OCoLC)641501182
OKCZID: 110586522

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOBLÍŽEK, Jan. Obec a náboženství: analýza Augustinova díla O Boží obci a kritické zhodnocení disertační práce Hannah Arendtové Koncept lásky u Augustina. 1. vyd. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010. 158 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Tato práce si klade za cíl uvést do problematiky vztahu mezi politikou a náboženstvím na základě konfrontace Augustinova díla O Boží obci a disertační práce Hannah Arendtové Koncept lásky u Augustina. Augustin zastává názor, že nelze opomíjet náboženství, přemýšlíme-li o veřejném životě člověka. Arendtová naopak říká, že lidská obec nezná průnik mezi skutečností a metafyzikou. Snaží se přitom dokázat, že neexistuje nic jiného než přítomný hmotný svět.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)