Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2848073 obálek a 855536 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí :Československo 1948-1989Autor: Černá Marie
Rok: 2012
ISBN: 9788072851577
NKP-CNB: cnb002437836
OCLC Number: (OCoLC)829662464
OKCZID: 111743130

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČERNÁ, Marie a Jaroslav CUHRA. Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí: Československo 1948-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2012, 139 s. Česká společnost po roce 1945, sv. 10. ISBN 978-80-7285-157-7.


Anotace

 

Úvodní text se zamýšlí v obecnější rovině nad rolí systematického prověřování různých skupin obyvatel v době totality. Další příspěvky se věnují rozboru konkrétních čistek, které v Československu proběhly na různých úrovních od přelomu 40. a 50. let až do období normalizace. Předmětem zájmu jednotlivých autorů se staly stranické prověrky let 1948 a 1950, studijní prověrky na českých vysokých školách v roce 1949, další texty jsou věnovány prověrkám třídní a politické spolehlivosti v roce 1958 a masovým prověrkám po roce 1968. Závěrečný příspěvek přináší zobecňující pohled na personální čistky v oblasti českých vysokých škol v letech 1945-1990.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)