Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2236068 obálek a 561928 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Specifické aspekty výuky českého jazyka na středních školách u žáků se zrakovým postižením : učební text pro posluchače ČJ učitelství 2. a 3. stupně

Autor: Klára Eliášková
ISBN: 9788072909667
NKP-CNB: cnb002977937
OKCZID: 127877248

Citace (dle ČSN ISO 690):
ELIÁŠKOVÁ, Klára. Specifické aspekty výuky českého jazyka na středních školách u žáků se zrakovým postižením: učební text pro posluchače ČJ učitelství 2. a 3. stupně. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017. 132 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.216.79...)