Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875525 obálek a 866073 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Mimo dobro a zlo : předehra k filosofii budoucnostiAutor: Friedrich Nietzsche, Věra Koubová
ISBN: 9788072985852
NKP-CNB: cnb003345598
OKCZID: 128634277

Citace (dle ČSN ISO 690):
NIETZSCHE, Friedrich. Mimo dobro a zlo: předehra k filosofii budoucnosti. Překlad Věra KOUBOVÁ. Vydání čtvrté, opravené, v nakladatelství OIKOYMENH první. Praha: OIKOYMENH, 2021. 223 stran. Knihovna novověké tradice a současnosti, svazek 108.

Hodnocení: 4.2 / 5 (104 hlasů)


Další vydání
Anotace

 

Jeden ze základních spisů pozarathustrovského období, jež je charakteristické vyostřením kritického stanoviska vůči dosavadní podstatě člověka a převažujícím hodnotovým kritériím.Nietzscheovské "přehodnocení všech hodnot". Voluntaristický filozof vytváří nový morální zákon, který odmítá tradiční podobu vztahu dobra a zla. Dobrým člověkem je silná a vyvolená bytost. Jeho protiklad představuje nízký a plebejský jedinec. Z tohoto důvodu je třeba odstranit tradiční podstatu morálky, neboť vznikla z pocitu méněcennosti utlačovaných. Musí vzniknout nový morální zákon, opírající se o úctu k silným a vyvoleným jedincům.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Databázeknih.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)