Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2747094 obálek a 845224 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zákon o rodině : komentář, judikatura, prováděcí předpisy, souvisící předpisy : stav k 1.10.2007Autor: Vladimír Plecitý
Rok: 2007
ISBN: 9788073170639
NKP-CNB: cnb001782674
OKCZID: 110283190

Citace (dle ČSN ISO 690):
PLECITÝ, Vladimír. Zákon o rodině: komentář, judikatura, prováděcí předpisy, souvisící předpisy : stav k 1.10.2007. Praha: Eurounion, 2007, 521 s. ISBN 978-80-7317-063-9.


Anotace

 

Autor, vysokoškolský učitel upravil publikaci do třech částí. V první části je vlastní text zákona o rodině doplněný komentářem a vybranou judikaturou. Ve druhé části jsou zařazeny prováděcí předpisy, týkající se práv dětí, osvojení, rodičovské zodpovědnosti, registrovaného partnerství a matrik. Třetí část obsahuje vybrané souvisící předpisy z oboru sociálních služeb, životního a existenčního minima, státní sociální podpory a sociálně právní ochrany dětí. Publikace je určena především školám, školským zařízením a příslušným pracovníkům městských a obecních úřadů, zabývajícími se problematikou rodiny, dětí a mládeže.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)