Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415347 obálek a 661394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pod dohledem církevních tajemníků: omezování činnosti katolické církve v Československu 1945-1989 na příkladu jihočeského regionu

Autor: Demel, Zdeněk
Rok: 2008
ISBN: 9788073251703
NKP-CNB: cnb001829700
OCLC Number: (OCoLC)316676558
OKCZID: 110250475
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
DEMEL, Zdeněk. Pod dohledem církevních tajemníků: omezování činnosti katolické církve v Československu 1945-1989 na příkladu jihočeského regionu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008. 323 s. Historia ecclesiastica, sv. č. 14.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Komunistický režim při uplatňování svých totálních nároků zasáhl i církve, a to ve všech oblastech jejich života a působení. Navíc se prohlásil za ateistický režim, a proto chtěl náboženství vymýtit nebo dosáhnout alespoň toho, že jeho veřejné projevy zmizí ze života společnosti, že bude nanejvýš trpěno jako soukromá záležitost. Kniha systematicky pojednává o omezování života katol. církve a její liturgie v komunist. Československu a dokumentuje to zejména na příkladech z oblasti jižních Čech. Je určena všem zájemcům o moderní českou historii, církevní dějiny a dějiny liturgie. Díky bohatému pramennému základu knihu ocení i sociologové náboženství, kteří se věnují soudobým proměnám religiozity české společnosti a politologové zkoumající vztah státu a církve v komunist. Československu

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Knihy.ABZ.cz
Zboží.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.235.60...)