Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2463010 obálek a 692000 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Bůh ví proč

Rok: 2012
ISBN: 9788073253004
NKP-CNB: cnb002439072
OCLC Number: (OCoLC)837503305
OKCZID: 111836742

Citace (dle ČSN ISO 690):
SPALOVÁ, Barbora. Bůh ví, proč: studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012, 417 s. Sociologická řada, sv. č. 12. ISBN 978-80-7325-300-4.


Anotace

 

Kniha Bůh ví proč je založena na dlouhodobém sociálně antropologickém výzkumu v několika křesťanských společenstvích v severních Čechách. První část se opírá o teorii kolektivní paměti a sleduje, jak se dnes pracuje s pamětí Sudet a dosídleného pohraničí ve dvou rozdílných katolických farnostech a v jednom baptistickém sboru. Druhá část porovnává režimy moci v katolické farnosti a ve sboru Jednoty bratrské v jednom městě. Zkoumá, jaké místo je zde vymezeno Bohu a jak tyto režimy formují křesťanské já svých členů. Studii uzavírá hodnocení výzkumu prostřednictvím reflexí z terénu. Kniha je tématicky sjednoceným a teoreticko-metodologicky sjednocujícím souborem studií, které vyúsťují do syntetického závěru a pointy. … Autorka pohlíží na dění v křesťanských komunitách, sborech a farnostech prismatem foucaultovského diskursu moci a vědění. Nejen díky námětu studie, ale především díky jeho pojetí a zpracování představuje dílo původní a v rámci zdejší společenskovědní produkce originální, ba průkopnickou studii.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (54.80.173...)