Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2154123 obálek a 529274 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Znamení naděje

ISBN: 9788073254162
OKCZID: 127721605

Citace (dle ČSN ISO 690):
KAPLÁNEK, Michal. Znamení naděje: česká církev ve světle závěrečného dokumentu plenárního sněmu - kritická analýza. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016, 319 s. Moderní česká teologie. ISBN 978-80-7325-416-2.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.231.21...)