Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2239716 obálek a 562727 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Neviditelní senioři a jejich každodennost : čtvrtý věk jako stárnutí s disabilitou

Autor: Marcela Petrová Kafková
ISBN: 9788073254872
NKP-CNB: cnb003169993
OKCZID: 128289525

Citace (dle ČSN ISO 690):
PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Neviditelní senioři a jejich každodennost: čtvrtý věk jako stárnutí s disabilitou. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017. 143 stran. Sociologická řada, svazek č. 18.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.213.192...)