Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2892436 obálek a 873661 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Antropologie: teorie člověka a kulturyAutor: Soukup, Václav
Rok: 2011
ISBN: 9788073674328
ISBN: 9788026202455
NKP-CNB: cnb001816129
OCLC Number: (OCoLC)707606938
OKCZID: 110582456

Citace (dle ČSN ISO 690):
SOUKUP, Václav. Antropologie: teorie člověka a kultury. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 741 s.

Hodnocení: 4.6 / 5 (14 hlasů)


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Teorie člověka a kultury Intenzivní setkávání kultur je pro dnešní dobu příznačným rysem a je zdrojem jak obohacení, tak konfliktů. I u nás roste zájem o sociální a kulturní antropologii jako o vědu zkoumající různé kultury, tedy způsoby života sdílené členy určité společnosti. Kniha navazuje na předchozí publikaci Přehled antropologických teorií kultury. Čtivě napsaná vysokoškolská příručka nabízí přehled nejvýznamnějších antropologických koncepcí kultury a jejich základních pojmů a modelů. Čtenář tu najde informace o jednotlivých teoriích, okolnostech jejich vzniku a hodnocení různých směrů v současné době. Nové vydání je rozšířeno o kapitoly týkající se postmoderní antropologie, kulturálních studií, kulturologie a současných trendů v sociální a kulturní antropologii. Kniha zásadním způsobem rozšiřuje předchozí vědeckou monografii Přehled antropologických teorií kultury do podoby uceleného antropologického kompendia. Autor zde čtenáře komplexně seznamuje s předmětem, metodami a základními oblastmi antropologického výzkumu člověka a kultury. Zvláštní pozornost je věnována jak systematice obecné antropologie, tak základním antropologickým paradigmatům a teoriím kultury. Zcela novou a aktuální dimenzi dávají této knize kapitoly věnované feministické a postmoderní ...

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Knihy.ABZ.cz
Srovname.cz
Flexibooks
Můj antikvariát
Databázeknih.cz
Československá bibliografická databáze
KNIHCENTRUM.cz
Antikvariát Avion


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)