Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2873357 obálek a 865078 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Reedukace specifických poruch učení u dětíAutor: Jucovičová, Drahomíra
Rok: 2008
ISBN: 9788073674748
NKP-CNB: cnb001816351
OCLC Number: (OCoLC)316674685
OKCZID: 110269004
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Reedukace specifických poruch učení u dětí. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, 175 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-7367-474-8.

Hodnocení: 4.8 / 5 (5 hlasů)


Anotace

 

Specifické poruchy učení (SPU) jsou definovány jako neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod. Školní výkony dětí, které trpí SPU, neodpovídají jejich skutečným intelektovým vlastnostem, jež bývají na vyšší úrovni. Specifické poruchy učení tak negativně ovlivňují školní úspěšnost a tím nepříznivě působí na psychiku dětí. Důležité je proto včasné rozpoznání a diagnostika SPU a výběr adekvátních reedukačních postupů. Text se věnuje nápravám a kompenzaci tří nejčastějších poruch učení - dyslexii, dysgrafii a dysortografii. U dětí se SPU bývá nedostatečně vyvinutý proces smyslového vnímání, čímž dochází ke zkreslenému vnímání světa - dítě nesprávně vnímá písmena, hlásky, číslice. Je tedy nutné rozvíjení především zrakového a sluchového vnímání včetně uplatnění multisenzorického přístupu. Autorky uvádějí konkrétní návodné postupy a hry. Poté se věnují reedukaci jednotlivých poruch: v kapitole o dyslexii jsou uvedeny jednotlivé fáze osvojování čtení s konkrétními možnostmi pomoci, kapitola o dysgrafii obsahuje popis grafomotorického nácviku a kapitola o dysortografii nabízí cvičení eliminující nejčastější chyby. Doplněno obrazovou přílohou.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Knihy.ABZ.cz
Databázeknih.cz
Československá bibliografická databáze
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)