Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2213336 obálek a 558967 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Strukturované učení : vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami

Autor: Čadilová, Věra
Rok: 2008
ISBN: 9788073674755
NKP-CNB: cnb001816353
OCLC Number: (OCoLC)316298346
OKCZID: 110167174
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČADILOVÁ, Věra a Zuzana ŽAMPACHOVÁ. Strukturované učení: vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, 405 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-7367-475-5.

Hodnocení: 5.0 / 5 (3 hlasů)      spolupracujeme s CBDB.cz


Anotace

 

Uváděné činnosti probíhají formou behaviorálních a kognitivně-behaviorálních intervencí, metodika je postavena na teoriích učení a chování. Při uplatňování intervencí hraje roli řada faktorů, z nichž klíčové jsou míra mentálního handicapu a míra symptomatiky poruch autistického spektra (PAS). Metodika strukturovaného učení zohledňuje různorodou škálu poruch autistického spektra, osobní a charakterové zvláštnosti každého jedince i jeho mentální úroveň. Intervence je založena na odstranění deficitů vycházejících z diagnózy PAS při současném rozvíjení silných stránek osobnosti. Text představuje návodné postupy nejrůznějších aktivit z běžného života i z oblasti výuky dětí předškolního věku, školních dětí i středoškoláků. Doplněno fotodokumentací a konkrétními materiály, na nichž autorky demonstrují výsledky své práce.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Knihy.ABZ.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.236.245...)