Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2892039 obálek a 873440 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátoryRok: 2007
ISBN: 9788073683290
NKP-CNB: cnb001727457
OCLC Number: (OCoLC)188564558
OKCZID: 110261305

Citace (dle ČSN ISO 690):
GOJOVÁ, Alice. Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007, 85 s. ISBN 978-80-7368-329-0.


Anotace

 

Příručka vymezuje činnosti sociálních kurátorů a stanovuje oblast metodického působení metodiků sociální prevence. Obecně charakterizuje pozici sociálních kurátorů v oblasti přímé práce s klientem i v oblasti koordinační činnosti. Definuje kompetence sociálních kurátorů, metody realizace jednotlivých aktivit a na příkladech dobré praxe ilustruje možnosti, jak tyto aktivity realizovat. Analogicky příručka vymezuje kompetence metodiků sociální prevence a charakterizuje jejich jednotlivé aktivity. Příručka se rovněž dotýká možnosti spolupráce sociálních kurátorů a metodiků sociální prevence s dalšími důležitými subjekty.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

NK Praha


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)