Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875565 obálek a 866082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a násilí ve školním prostředíAutor: Vašutová, Maria
Rok: 2008
ISBN: 9788073685256
NKP-CNB: cnb001930286
OCLC Number: (OCoLC)436260814
OKCZID: 110232245
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
VAŠUTOVÁ, Maria. Děti se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a násilí ve školním prostředí. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. 274 s. Spisy Filozofické fakulty Ostravské univerzity, č. 179/2008.

Hodnocení: 5.0 / 5 (1 hlasů)


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)
Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Práce je věnována tématu agresivity a šikany u dětí se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Je rozdělena do čtyř hlavních oddílů. Teoretická východiska předkládají souhrn základních informací týkajících se osobnostních specifik dětí a dospívajících a specifických vývojových poruch učení a chování (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, ADHD) s důrazem na adaptační a adjustační problémy u těchto dětí. Dále jsou definovány pojmy související s agresí, agresivitou, formami agresivity, agresivním chováním a šikanováním. Zabýváme se i charakteristikou aktérů šikany a informujeme o následcích a prevenci šikanování. V práci jsou popsány výzkumné studie šikany v České republice i v zahraničí a výzkumy šikany u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Informujeme o možné intervenci proti šikaně. Následuje popis vlastního výzkumu v ostravských školách, jenž proběhl za pomoci Ostravského dotazníku k dětské šikaně u 634 respondentů. Obecným cílem práce je zmapovat výskyt šikany mezi dětmi, u nichž byla diagnostikována některá ze specifických vývojových poruch učení a chování, a dále zjistit zastoupení obětí, svědků a agresorů ve sledovaném jevu šikany u dětí se specifickými vývojovými poruchami učení a chování a u dětí bez těchto poruch. Analýza výsledků a shrnutí získaných dat je závěrečnou částí práce.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Srovname.cz
Československá bibliografická databáze


Komentáře

přehledné
10.10.2012    Zdroj: SKAT - Souborný katalog


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)