Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2845936 obálek a 854080 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Aleš Čeněk Sociální deviace - Lukáš Urban, Josef Dubský, Jan BajuraRok: 2012
ISBN: 9788073803971
NKP-CNB: cnb002405479
OCLC Number: (OCoLC)820694318
OKCZID: 111567767

Citace (dle ČSN ISO 690):
URBAN, Lukáš, Josef DUBSKÝ a Jan BAJURA. Sociální deviace. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 231 s. ISBN 978-80-7380-397-1.

Hodnocení: 4.5 / 5 (4 hlasů)


Anotace

 

Sociální deviace představují takové projevy lidského chování, které jsou jiné a zvláštní, případně pro jedince a společnost nebezpečné. I z tohoto důvodu poutají od nepaměti lidskou pozornost, vzbuzují v lidech silné emoce a často i pocity strachu, jejich nositelé bývají terčem různých normalizačních opatření znepokojeného okolí, které se touto cestou snaží obnovovat společenský řád. Předmětem sociologického poznání se staly v druhé polovině 19. století. Od té doby se množství vědeckých informací o nich značně rozšířilo, stejně jako katalog samotných deviací. Tato publikace je průvodcem teorií sociálně deviantního chování, související odborné terminologie a vybraných, v současné době hojně diskutovaných deviací (alkoholismus, graffiti, gamblerství, prostituce, sebevražednost, sektářství), které autoři interpretují v kontextech praxe všedního dne a českého právního řádu.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)