Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2908541 obálek a 878499 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Psychopatologie: pedagogické, právní a sociální aspektyAutor: Miňhová, Jana a Lovasová, Vladimíra
Rok: 5619
ISBN: 9788073807214
NKP-CNB: cnb002995461
OKCZID: 127907814

Citace (dle ČSN ISO 690):
MIŇHOVÁ, Jana. Psychopatologie: pedagogické, právní a sociální aspekty. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. 237 stran.


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)