Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2747094 obálek a 845224 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Proměny vŽtvarné tvorby v arteterapiiAutor: Lhotová, Marie,
Rok: 2010
ISBN: 9788073942090
NKP-CNB: cnb002105242
OCLC Number: 664091430
OKCZID: 110662655

Citace (dle ČSN ISO 690):
LHOTOVÁ, Marie. Proměny výtvarné tvorby v arteterapii. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2010, 199 s. Scientia, sv. 4. ISBN 978-80-7394-209-0.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)