Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2181015 obálek a 541561 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pojetí kvality sociální práce : sborník z konference Pojetí sociální práce v souvislosti se sebedefinováním sociálního pracovníka a jeho pomáhající profese

Autor: Markéta Elichová
ISBN: 9788073945435
OKCZID: 125043644

Citace (dle ČSN ISO 690):
Pojetí kvality sociální práce: sborník z konference Pojetí kvality sociální práce v souvislosti se sebedefinováním sociálního pracovníka a jeho pomáhající profese. Vydání: první. Editor Markéta ELICHOVÁ. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Čes
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.45...)