Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2846207 obálek a 854309 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zdravotně sociální služby a speciálně pedagogická edukace osob se sluchovým postižením :učební text pro studující zdravotnických a zdravotně-sociálních studijních oborůAutor: Šándorová Zdenka
Rok: 2013
ISBN: 9788073955267
NKP-CNB: cnb002522658
OCLC Number: (OCoLC)867822353
OKCZID: 112555352
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠÁNDOROVÁ, Zdenka a Karel POKORNÝ. Zdravotně sociální služby a speciálně pedagogická edukace osob se sluchovým postižením: učební text pro studující zdravotnických a zdravotně-sociálních studijních oborů. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 20


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)