Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875546 obálek a 866082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základy práva pro střední a vyšší odborné školyAutor: Šíma, Alexander a Suk, Milan
Rok: 2009
ISBN: 9788074001567
NKP-CNB: cnb001970679
OCLC Number: (OCoLC)465274105
OKCZID: 110294011
Vydání: 9., dopl. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠÍMA, Alexander. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 9., dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. xviii, 394 s. Beckovy učební texty.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna v Brně (dostupné pouze v této knihovně)
Národní digitální knihovna (dostupné pouze v této knihovně)Další vydání

 • 1. vyd. Rok vydání: 1997
 • 2. vyd. Rok vydání: 1998
 • 3., dopl. a přeprac. vyd. Rok vydání: 2000
 • 4., dopl. a přeprac. vyd. Rok vydání: 2001
 • 5., dopl. a přeprac. vyd. Rok vydání: 2002
 • 6., dopl. vyd. Rok vydání: 2004
 • 7., dopl. vyd. Rok vydání: 2006, c1997
 • 8., dopl. vyd. Rok vydání: 2008
 • 10., dopl. vyd. Rok vydání: 2010
 • 11., dopl. vyd. Rok vydání: 2011
 • 12., dopl. vyd. Rok vydání: 2012
 • 13., přeprac. a dopl. vyd. Rok vydání: 2013Anotace

 

Publikace: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy (14. vydání) - Alexander Šíma; Milan Suk. Autoři učebnice, profesí soudci, využili k napsání knihy své mnohaleté zkušenosti z aplikační praxe, z níž čerpali mnohé poznatky, a současně využili i své zkušenosti z dosavadní pedagogické činnosti. Kniha přináší nezměněný pravidelný přehled a výklad v systematickém uspořádání všech nejvýznamnějších právních institutů a právem upravených společenských vztahů, a to ze všech významných oblastí práva ČR v aktuální podobě. Současný obsah knihy navazuje na své předchozí 13. vydání reflektující historickou změnu právní úpravy soukromého práva v novém občanském zákoníku, když nyní přináší první poznatky z interpretační i aplikační praxe tohoto významného právního kodexu.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

NK Praha
Můj antikvariát
Zboží.cz
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)