Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875546 obálek a 866082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Základy práva pro střední a vyšší odborné školyRok: 2017
ISBN: 9788074006630
OKCZID: 127767136

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠÍMA, Alexander. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 15. doplněné vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. xvi, 416 stran. Beckovy učební texty.

Hodnocení: 4.1 / 5 (9 hlasů)


Další vydání

  • 12., dopl. vyd. Rok vydání: 2012Anotace

 

Učebnice pro střední a vyšší odborné školy podává ucelený přehled o důležitých právních odvětvích.Úvodní část seznamuje se základními právními pojmy, prameny práva, druhy právních norem a systémech práva. Další kapitoly jsou věnovány jednotlivým oblastem práva (ústavní právo, lidská práva, právo soukromé, pracovní, správní, finanční, trestní apod.). Poslední část se zabývá evropskou integrací a evropským právem. Každý oddíl je uzavřený souborem kontrolních otázek.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Databázeknih.cz
Československá bibliografická databáze
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)