Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889424 obálek a 872219 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Paměť a místo : proměny společnosti ve 30. až 60. letech 20. stoletíAutor: Martin Veselý, Jaroslav Rokoský
Rok: 5644
ISBN: 9788074147654
NKP-CNB: cnb002649377
OCLC Number: (OCoLC)953515397
OKCZID: 117530998

Citace (dle ČSN ISO 690):
Paměť a místo: proměny společnosti ve 30. až 60. letech 20. století. Vydání první. Editor Martin VESELÝ, editor Jaroslav ROKOSKÝ. Ústí nad Labem :, Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ;, Doplněk, 2015, 517 s. Acta Universitat


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Období mezi 30. a 60. lety 20. století znamenalo pro tehdejší Československo a jeho společnost dobu převratných změn. Existence dvou totalitních režimů zcela zásadním způsobem poznamenala její fungování, strukturu a vnitřní uspořádání. Jakkoliv se může zdát, že zvláště s první dekádou tohoto období se česká i zahraniční historiografie dokázala již „vypořádat“, existují mnohá témata, jež zůstala poněkud stranou — ať už jimi jsou například karikatury ve službách Henleinovy strany, sebevraždy vojáků československé armády, kolaborace za druhé světové války či uprchlíci z hroutících se částí nacistického Německa. Aktuálním tématem naší historiografie je epocha komunistického Československa. Politické násilí nenávratně změnilo životy lidí i v regionu severozápadních Čech.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Antikvariát Avion


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury