Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875546 obálek a 866082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Stáří ve městě, město v životě seniorůRok: 2013
ISBN: 9788021060951
ISBN: 9788074191411
NKP-CNB: cnb002434265
OCLC Number: (OCoLC)886600435
OKCZID: 112267188
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stáří ve městě, město v životě seniorů. Vyd. 1. Praha :, Brno: Sociologické nakladatelství (SLON) ;, Masarykova univerzita, 2013. 371 s.Studie, sv. 98.

Hodnocení: 4.0 / 5 (2 hlasů)


Anotace

 

Kniha se zaměřuje na souvislosti fenoménů demografického, resp. individuálního stárnutí a urbanizace, přesněji řečeno na každodennost stárnoucích obyvatel měst v kontextu sociálně-prostorových procesů regenerace a gentrifikace. Autorky ve vzájemném dialogu kvalitativní a kvantitativní metodologie hledají odpovědi na otázky jako: Jaký vliv má měnící se vnější prostředí na zkušenost stárnutí? Jakým způsobem poznamenává urbánní dynamika zapojení seniorů do sociálních struktur? Jak se stárnutí promítá do užívání prostoru seniory? Jakými strategiemi se jedinci vyrovnávají s dopady urbánních procesů tváří v tvář vlastnímu stárnutí, jak praktikují svoji autonomii a posilují (anebo ztrácí) své aktérství v městském prostoru? A konečně, jsou velká česká města přátelská vůči lidem vyššího věku? Způsobem zpracování, šíří a hloubkou probíraných témat chce kniha uspokojit široký okruh čtenářů, neboť informace, které by přinášely vhled do vzájemné dynamiky fenoménů „města“ a „stáří“, doposud chyběly jak pro obory sociologie, gerontosociologie a urbánních studií, tak pro praktický výkon místní samosprávy ve velkých městech, jejichž demografické profily se výrazně mění. V neposlední řadě osloví i samotné obyvatele velkých českých měst, a to bez ohledu na jejich věk. Těm starším i těm mladším může poskytnout srovnání jejich vlastní situace, ať už s jejich realitou, nebo s jejich budoucností. Vychází v koedici s Masarykovou univerzitou.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Srovname.cz
Databázeknih.cz
Nakladatelství Masarykovy univerzity
eReading.cz
Flexibooks
Československá bibliografická databáze
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)