Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2389191 obálek a 595624 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Druhý odboj (1939-1945): svědectví a úvahy

Autor: Klíma, Vlastimil, Kvaček, Robert a Tomeš, Josef
Rok: 2017
ISBN: 9788074224942
NKP-CNB: cnb002932827
OCLC Number: (OCoLC)1011123693
OKCZID: 127773677

Citace (dle ČSN ISO 690):
KLÍMA, Vlastimil, KVAČEK, Robert, ed. a TOMEŠ, Josef, ed. Druhý odboj (1939-1945): svědectví a úvahy. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 394 stran. Ego : paměti, deníky, korespondence, svazek 11.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Někdejší národně demokratický poslanec a publicista dr. Vlastimil Klíma (1898–1987) podává memoárové svědectví o své činnosti v českém protinacistickém odboji za druhé světové války a o svých odbojových spolupracovnících. Dokumentuje tak zejména aktivní podíl národních demokratů v této rezistenci a představuje zapomenuté oběti nacistické represe z jejich řad. Zároveň ze své ideové a politické pozice hodnotí roli druhého československého odboje a zamýšlí se nad jeho širšími historickými souvislostmi: nad německou otázkou v českých zemích v prvních desetiletích 20. století a zářijovou krizí roku 1938, nad mezinárodně politickým zakotvením meziválečného Československa i nad československými vztahy v tomto státě a jejich konfliktním vyústěním na konci třicátých let.

Zdroj anotace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve ZlíněDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.233.219...)