Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2875546 obálek a 866082 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sociální práce a teologie : inspirace a podněty sociální práce pro teologiiAutor: Michal Opatrný
Rok: 2013
ISBN: 9788074294082
NKP-CNB: cnb002566584
OCLC Number: (OCoLC)872343338
OKCZID: 112819282

Citace (dle ČSN ISO 690):
OPATRNÝ, Michal. Sociální práce a teologie: inspirace a podněty sociální práce pro teologii. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2013, 327 s. ISBN 978-80-7429-408-2.

Hodnocení: 3.0 / 5 (2 hlasů)


Anotace

 

Autor tvrdí, že sociální a charitativní práce nejen může, ale i musí inspirovat a ovlivňovat teologii a církev, což vyplývá i z teologických závěrů 2. vatikánského koncilu, zejména z konstituce Gaudium et spes (Radost a naděje), která se zabývá vztahem církve a světa. Autor se také věnuje stavu bádání v oblasti vztahu teologie a sociální práce v současné české a německojazyčné odborné literatuře. Dále popisuje sociální práci jako obor činnosti i jako vědu, charakterizuje praktickou teologii, a ptá se, jakým způsobem lze považovat sociální práci za znamení času, což je koncilní pojem zdůrazňující zasazení činnosti církve do konkrétního historického a sociálního kontextu. Záměrem autora je podat teologickou reflexi sociální práce a pomáhajících profesí, proto je kniha určena spíše pro katolické teology než pro samotné sociální pracovníky.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Databázeknih.cz
Československá bibliografická databáze


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 

Seznam literatury