Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2314527 obálek a 582833 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Církevní majetek v proměnách času : restituce historického majetku církví v resortu Ministerstva zemědělství

Autor: Antonín Kubačák
ISBN: 9788074343155
NKP-CNB: cnb002862948
OKCZID: 127563388

Citace (dle ČSN ISO 690):
KUBAČÁK, Antonín. Církevní majetek v proměnách času: restituce historického majetku církví v resortu Ministerstva zemědělství. I. vydání. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2016, 150 s. ISBN 978-80-7434-315-5.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.239.150...)