Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2907389 obálek a 877850 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sociální zemědělství a podnikání v českých regionech : inspirativní projekty, realizované workshopy, podpora vybraných aktivit z Programu rozvoje venkovaAutor: Eliška Hudcová, Jan Moudrý, Tereza Veselá, Tomáš Chovanec
ISBN: 9788074344886
NKP-CNB: cnb003092648
OKCZID: 128071985

Citace (dle ČSN ISO 690):
HUDCOVÁ, Eliška. Sociální zemědělství a podnikání v českých regionech: inspirativní projekty, realizované workshopy, podpora vybraných aktivit z Programu rozvoje venkova. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2019. 24 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)