Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2104000 obálek a 520900 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Psychologie morálky a výchova charakteru žáků

Autor: Vacek, Pavel,
Rok: 2011
ISBN: 9788074351082
NKP-CNB: cnb002184182
OCLC Number: (OCoLC)746836247
OKCZID: 110881609

Citace (dle ČSN ISO 690):
VACEK, Pavel. Psychologie morálky a výchova charakteru žáků. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. Recenzované monografie, 7. ISBN 978-80-7435-108-2.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

 

Monografie přibližuje základní koncepce psychologie morálky. Morální vývoj zkoumá s ohledem na kategorie dobra a zla a jejich utváření ve vazbě na pohlaví, věk, inteligenci, vlivy náboženství atd. Pozornost je také věnována aplikací uvedených myšlenek v pedagogické praxi při mravní výchově, výchově k hodnotám a charakteru. V neposlední řadě je analyzována i etická dimenze pedagogické profese (profesionální etika).


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
NK Praha


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.214.224...)