Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2326751 obálek a 587135 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Svět očima dítěte s autismem

Autor: Perchta Kazi Pátá, Petr Matyáš Hájek
ISBN: 9788075200860
NKP-CNB: cnb002859184
OKCZID: 127730969

Citace (dle ČSN ISO 690):
PÁTÁ, Perchta Kazi a Petr Matyáš HÁJEK. Svět očima dítěte s autismem. 2. vydání. Praha: Beletris, 2016, 117 s. ISBN 978-80-7520-086-0.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (18.204.227...)