Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2538995 obálek a 735009 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Nevýdělečné organizace v praxiAutor: Václav Dobrozemský, Jan Stejskal
ISBN: 9788075524768
OKCZID: 127732721

Citace (dle ČSN ISO 690):
DOBROZEMSKÝ, Václav a Jan STEJSKAL. Nevýdělečné organizace v praxi. 2., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 301 s. ISBN 978-80-7552-476-8.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.235.78...)