Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2873442 obálek a 865096 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Já jsem Dobrý Pastýř - (2.vydání)Autor: Dr. Krysztof Biel, Dr. Barbara Surma
Rok: 2018
ISBN: 9788075535306
OKCZID: 127909133

Citace (dle ČSN ISO 690):
SURMA, Barbara a Krzysztof BIEL. Já jsem dobrý pastýř: průvodce programem Katecheze dobrého pastýře. 2. vydání. Přeložila Terezie EISNEROVÁ. V Praze: Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. 198 stran.


Anotace

 

Kniha Já jsem Dobrý Pastýř polských autorů Barbary Surma a P. Krzysztofa Biela SJ je první publikací přeloženou do českého jazyka, která komplexně uvádí českého čtenáře do světově rozšířeného katechetického programu s názvem Katecheze Dobrého Pastýře. Program je třístupňový a je určen dětem od tří do dvanácti let. Tato publikace představuje první stupeň programu, který se u nás osvědčil i u dětí do osmi let věku. Podtitul knihy naznačuje, že nejde pouze o teorii. V první části jsou představeny biblické, teologické a pedagogické základy programu a po nich následuje praktická část, která obsahuje přehlednou tabulku obsahů a výchovných úkolů katecheze, uvedení do šesti základních tematických bloků a podrobné scénáře včetně seznamu potřebných didaktických materiálů pro celkem padesát devět katechezí, které se dětem představují během tří let. Program Katecheze Dobrého Pastýře vznikl před více než šedesáti lety v Itálii. Jeho autorkami byly teoložka Sofia Cavalletti a montessoriovská pedagožka Gianna Gobbi. Cavalletti v programu vytvořila u nás téměř neznámý kérygmaticko-liturgický model uvádění dětí do křesťanské víry a její kolegyně uplatnila znalost pedagogického přístupu Marie Montessoriové k náboženské výchově dětí jako součásti celistvého přístupu k dítěti. Církevní schválení předsedy České biskupské konference, kardinála Dominika Duky OP, č. j. 676/2017 ze dne 2. listopadu 2017.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Zachej.sk, s.r.o.
KNIHCENTRUM.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)