Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2700977 obálek a 826046 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Tekutý životAutor: Bauman, Zygmunt a Korte, Daniel
Rok: 2021
ISBN: 9788075640673
NKP-CNB: cnb003377167
OKCZID: 128693799

Citace (dle ČSN ISO 690):
BAUMAN, Zygmunt. Tekutý život. Překlad Daniel KORTE. 1. vydání. Praha: Pulchra, 2021. 235 stran.


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR (dostupné pouze v této knihovně)Anotace

 

Práce přibližuje různé aspekty života v současné společnosti, která dle autora rezignovala na své sociální základy a stabilní řád.

Zdroj anotace: NKPPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)