Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2390480 obálek a 597931 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Trojice : úvod do katolického učení o trojjediném Bohu

Autor: Gilles Emery, Branislav Štěpita
ISBN: 9788075750723
NKP-CNB: cnb003166275
OKCZID: 128282998

Citace (dle ČSN ISO 690):
EMERY, Gilles. Trojice: úvod do katolického učení o trojjediném Bohu. Překlad Branislav ŠTĚPITA. První vydání. Praha: Krystal OP, 2019. 193 stran. Teologie.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (35.173.234...)