Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2383902 obálek a 592234 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Apoštolské krédo : jak chápat vyznání víry

Autor: Hubert Philipp Weber, Karla Korteová
ISBN: 9788076012776
NKP-CNB: cnb003176791
OKCZID: 128304703

Citace (dle ČSN ISO 690):
WEBER, Hubert Philipp. Apoštolské krédo: jak chápat vyznání víry. Překlad Karla KORTEOVÁ. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 2020. 126 stran. Cesty, 22. svazek.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (34.239.157...)